z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej na terenie gminy Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Osówka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 11/3 o pow. 0,1000 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1B/00016246/8

z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2015 Starosty Staszowskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie