Uchwała Nr XXVIII//68/20 Rady Powiatu w Saszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2021 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr XVII/99/19 Rady Powiatu w Saszowie z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2020 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr V/39/18 Rady Powiatu w Saszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2019 rok.

Budżet Powiatu Staszowskiego na 2019 rok

Uchwała Nr LII/95/17 Rady Powiatu w Saszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2018 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVI/100/16 Rady Powiatu w Saszowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2017 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr XX/109/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2016 rok

Uchwała Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2015 rok

Uchwała Nr LII/102/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/100/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2013 rok
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/97/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2012 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2012 rok

Uchwała Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2011 rok