SKARGI, WNIOSKI,  PERTYCJE  -  przyjęcia interesantów

  • Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków lub petycji  we wtorki w godz.  1500-1600.  W pozostałe dni skargi, wnioski i petycje przyjmują pracownicy Biura.
  • Starosta, Wicestarosta, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1100-1500 i we wtorki od 1500  do 1600.
  • Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1100 do 1500 i we wtorki od 1500  do 1600.
  • Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.