z dnia 11 września 2019 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2020 r.

 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego

z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn.: „ Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „ Jędrusie ’’ w Połańcu’’

z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji

z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha