z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego i określenia Regulaminu Prac Komitetu Sterującego do spraw Projektu pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec

z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 rok

z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie udziału przysługujacego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

z dnia 25 luty 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Staszowskim w 2019 roku

z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 5817 o pow. 0,0744 ha

 z dnia 18 luty 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2019-2021