z dnia 21 października 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

z dnia 17 października 2019 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/19 Starosty Staszowskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położnej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świetokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha

z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie udziału przysługujacego Skarbowi Państwa wynoszacego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha

z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 261208_5.0002- Gacki gmina Szydłów

z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zorganizowanie konferencji promującej rodzicielstwo zastępcze w ramach projektu pn. " Bo jednak z rodziną " realizowanego przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie-Lidera Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu doradczego ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Starosty Staszowskiego na rok 2019