Gmina Połaniec

Gmina Rytwiany

Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.

...

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Inspektor w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów