Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca - Anna Niziałek
2. Wiceprzewodniczący - Szczepan Witek
3. Sekretarz - Tomasz Mysłek
4. Członek Komisji - Stanisława Błażejewska
5. Członek Komisji - Grzegorz Rajca

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Paweł Basiński
2. Wiceprzewodniczący - Zbigniew Wiącek
3. Sekretarz -Anna Kosowicz
4. Członek Komisji - Jerzy Chudy
5. Członek Komisji - Leszek Guzal
6. Członek Komisji - Dariusz Kubalski
7. Członek Komisji - Stanisław Lolo
8. Członek Komisji - Grażyna Medyńska
9. Członek Komisji - Krystyna Semrau
10. Członek Komisji - Szczepan Witek
11. Członek Komisji - Romuald Zgrzywa

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Zbigniew Wiącek
2. Wiceprzewodnicząca - Anna Kosowicz
3. Sekretarz - Paweł Basiński
4. Członek Komisji - Stanisława Błażejewska
5. Członek Komisji - Jerzy Chudy
6. Członek Komisji - Monika Kosałka
7. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
8. Członek Komisji - Szczepan Witek
9. Członek Komisji - Jolanta Wójtowicz
10. Członek Komisji - Romuald Zgrzywa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca - Monika Kosałka
2. Wiceprzewodnicząca - Jolanta Wójtowicz
3. Sekretarz - Stanisława Błażejewska
4. Członek Komisji - Leszek Guzal
5. Członek Komisji - Tomasz Mysłek
6. Członek Komisji - Krystyna Semrau
7. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca - Anna Kosowicz
2. Wiceprzewodnicząca - Anna Niziałek
3. Sekretarz -  Krystyna Semrau
4. Członek Komisji - Paweł Basiński
5. Członek Komisji - Leszek Guzal
6. Członek Komisji - Monika Kosałka
7. Członek Komisji - Dariusz Kubalski
8. Członek Komisji - Stanisław Lolo
9. Członek Komisji - Grażyna Medyńska
10. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
11. Członek Komisji - Romuald Zgrzywa
12. Członek Komisji - Mariusz Zyngier

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Tomasz Mysłek
2. Wiceprzewodnicząca - Anna Niziałek
3. Sekretarz - Mariusz Zyngier