z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków  na 2019 rok

z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych w ramach zadania pn. Uszczelnienie dachu na budynku zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie

z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Staszów w obrębie Jasień, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 701/1 o pow. 0,2400 ha

z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wykonania zabiegów ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Staszowskiego