Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1 .
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca od km 3+193 do km 4+199 – I etap

Zadanie nr 2
Remont odcinka  drogi powiatowej nr  0712T Gryzikamień – Miłoszowice od km 2+980 do km 3+645

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2019 r.

Wynajem jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym  2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Zadanie nr 1
Wynajem nośników do piaskarek w ilości 2 szt. wraz z zamontowaniem pługów odśnieżających pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. ( piaskarki i pługi Zamawiającego) .
Zadanie nr 2
Wynajem nośników do piaskarek w ilości 2 szt. wraz z zamontowaniem pługów odśnieżających pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. ( piaskarki i pługi Zamawiającego) .
Zadanie nr 3
Wynajem równiarek  w ilości 3 szt. wraz z obsługą do pracy przy zimowym utrzymaniu na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Remont odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0828T Kortynica - Kotuszów - Kurozwęki od km 0+000 do km 0+810
Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice - Nawodzice km 0+000 do km 1+173
Zadanie nr 3
Remont odcinka   drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki - Łukawica od km 0+000 do km 1+855
Zadanie nr 4
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa   od km 0+000 do km 1+750
Zadanie nr 5
Remont odcinków drogi powiatowej nr 0783T Ceber - Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+810 i od km 1+610 do km 3+322
Zadanie nr 6
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki - Czernica - Przyjmy od km 2+109 do km 3+299
Zadanie nr 7
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów - Gorzków - Niedźwiedź od km 2+780 do km 3+980

Remont odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:
Zadanie nr 1 .
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 0+519 do km 2+112.
Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 8+670 do km 9+040
Zadanie nr 3
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 9+040 do km 10+660

Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin w m. Wymysłów dł. 292m

Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin w m. Wymysłów dł. 292m

Przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza z betonu asfaltowego dla odcinków dróg powiatowych nr 0022T Chmielnik - Życiny w m. Rudki dł. 300mb oraz nr 0033T Grabki Duże - Potok w m. Brzeziny dł. 150 m , a także odcinka drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duże - Solec w m. Solec dł 158m

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2018

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 2+165 do km 3+110.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria - Klimontów od km 9+848 do km 11+328.