z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie      

     

z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, połozonej w gminie Łubnice w obrębie Beszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 387/1 o pow. 0,0300 ha i 387/2 o pow. 0,3000 ha