z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok          

z dnia 14 października 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”.

         

z dnia 29 września 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy  na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.   

              

z dnia 22 września 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Osieku Obr. 02, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1262 o pow. 3,1445 ha.

z dnia 19 września 2016 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Staszowskiego na 2016 rok

z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Osieku, obręb 02, oznaczonej numerem działki 652 o pow. 0,1589 ha na rzecz jej użytkowania wieczystego

z dnia 15 września 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie   

z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

z dnia 7 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej