z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac polegających na.: „Remoncie obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie” na dz. nr ew. 5856/12 w Staszowie zrealizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.8.2016 z dnia 12 października 2016 roku.

     

z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Osiek

z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno – sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przekazania środka trwałego

z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych polegających na: „Utwardzeniu drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych przy Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie - Filia w Połańcu” przy ulicy Ruszczańskiej 23 zrealizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.9.2016 z dnia 25 października 2016 roku

z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017r.

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie