ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775) w związku z art.18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamiam, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Korytnica -Zadoły.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.1.2024.pdf)GN-II.6821.1.1.2024.pdf2024-04-12 14:33