o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 2111/1, 2111/2, 2112/1, 2112/2, 2118/2, 2118/3, 2119/1, 2119/2 obręb Budziska gmina Łubnice z działkami sąsiednimi