Wykaz sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 2920/8 o pow. 0,0090 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III-6840.10.2022.pdf)Wykaz2023-05-17 08:00