w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu staszowskiego za 2022 rok

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Rafała Szyszkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0855T Osiek – Otoka od km 4+310 do km 4+710” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2022 rok

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Tomasza Darowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica od km 1+125 do km 2+120” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Tomasza Darowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 1+780 do km 2+420 oraz od km 6+325 do km 7+225” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Tomasza Darowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica – Kurozwęki od km 1+600 do km 2+595” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja akcji propagującej badania profilaktyczne piersi pod tytułem „BADAMY NIE TYLKO MAMY”

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok