w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań w projekcie edukacyjnym pn.: „Dziś Uczeń – Jutro Student!”

w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań w projekcie edukacyjnym pn.: „Dziś Uczeń – Jutro Student!”

w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań w projekcie edukacyjnym pn.: „Dziś Uczeń – Jutro Student!”

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Udział w World Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach umowy najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie" w Połańcu