w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1616, 1617, 1415/1, 1416 w miejscowości Rytwiany.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w projekcie edukacyjnym „Dziś Uczeń – Jutro Student!”

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w sprawie określenia zasad współpracy na rzecz wspólnego przygotowania, realizacji i utrzymania projektu „BlueValley – Wiślanym Szlakiem”

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Strumykowej w Połańcu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3165, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 2659, 2660/2, 2661/2, 2698, 2665/2, 2700/2, 2701 w miejscowości Połaniec i nr 501/2, 502/2, 503/3 i 503/4 w miejscowości Rybitwy

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – KDD6 w Połańcu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4182, 4184, 4185, 4186, 4181, 4192/1, 4193, 4635/3 i 4278 w miejscowości Połaniec