w sprawie planu finansowego środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Staszowie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja spotkania o charakterze integracyjnym pn. „Wigilia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok