Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Uchwała Nr 164/07

z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr 163/07

z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

Uchwała Nr 162/07

z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 153/07 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 7 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr 161/07

z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu

Uchwała Nr 160/07

z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

Uchwała Nr 159/07

z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

Uchwała Nr 158/07

z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 166/06 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2007 roku

Uchwała Nr 157/07

z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie:zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2008 roku

Uchwała Nr 156/07

z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok


Uchwała Nr 155/07

z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia ceny nabycia na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości położonych w Kamieńcu gm.Połaniec