Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Petycja

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Czytaj więcej: Petycja

Petycja

Petycja w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Staszowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Czytaj więcej: Petycja

Petycja

  

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH
( j.t. DZ. U. z 2018 ROKU, POZ. 870 ), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM.

W 2018 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI

petycja

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH
( j.t. DZ. U. z 2018 ROKU, POZ. 870 ), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM.

W 2017 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI

petycja

    

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

 ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH       ( j.t. DZ. U. z 2014 ROKU, POZ. 1195 z późn. zm.), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM.

W 2016 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI

Petycja

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych

Czytaj więcej: Petycja