Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Obwieszczenie

     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161), Starosta Staszowski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębie Pliskowola o powierzchni 23,3248 ha oraz określenia rolnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębach Pliskowola o powierzchni 24,3977 ha i Trzcianka Wieś o powierzchni 0,43 ha, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wyznaczenia punktów granicznych. (Staszów, Stanisław Więciorek, Jakub Bochenek)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych. (Sichów Duży, Leon Mikuśkiewicz, Anna Mikuśkiewicz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie-wykaz nieruchomości

Starosta Staszowski podaje wykaz sporządzony dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Czytaj więcej: Zawiadomienie-wykaz nieruchomości

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki. (Krzywołęcz, Irena Sadowska, Waleria Mazanka)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zgodnie z art. 8a ust. 7 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) zawiadamiain, iż z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaníu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomosci gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha,

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie

    Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),  w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161), Starosta Staszowski zawiadamia strony postępowania, informuje i podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w dniu 13 lipca 2017r. na wniosek z dnia 06.07.2017r. znak: Z1G/GG/495/3074/2017 Spółki:  Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów 28-200 Staszów w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębie Pliskowola o powierzchni 23,3248ha oraz określenie rolnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębach Pliskowola o powierzchni 24,3977 ha i Trzcianka Wieś o powierzchni 0,43 ha, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniu punktów granicznych. (Szydłów, Franciszek Wilk, Antonina Kowalik)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Oleśnica, Zenona Zdziebko)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Oleśnica, Zenona Zdziebko, Stanisław Bajer, Agnieszka Zdziebko)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek. (Wiązownica Duża, Henryk Opala, Jan Jońca, Stanisław Dyl, Rafał Mazur)

Czytaj więcej: Zawiadomienie