Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 261206_2 Rytwiany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków. (Właściciele działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Rytwiany, Grobla, Tuklęcz, Strzegom, Strzegomek, Sichów Duży, Sichów Mały)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.), Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisz z dnia 20 marca 2018r. wydana została decyzja Nr 5 – 19.1/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku, znak B-II.6740.5.19.1.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec – Rudniki, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 842*(842/1, 842/2), 844* (844/1, 844/2), 845* (845/1, 845/2), 846* (846/1, 846/2), 847 (847/1, 847/2), 848* (848/1, 848/2), 849* (849/1, 849/2), 850* (850/1, 850/2), 851* (851/1, 851/2), 852/1* (852/3, 852/4), 852/2* (852/5, 852/6), 925* (925/1, 925/2) w miejscowości Rudniki, 261205_5.0007 obręb Rudniki, 261205_5 jednostka Połaniec oraz 163* (163/1, 163/2), 1* (1/1, 1/2) w miejscowości Połaniec, 261205_4.0001 obręb Połaniec, 261205_4 jednostka Połaniec.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych. (Wagnerówka, Karwacki Henryk, Falasa Krystyna, Falasa Zdzisław, Kosik Aleksandra, Kosik Kazimierz, Zieliński Kazimierz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem granic nieruchomości. (Szczeglice, Podmiot Nieustalony)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości. (Grzybów, Maria Wawrzkiewicz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości w 02-06-2018 roku o godz.9.00 w miejscowości Winnica gm. Połaniec (Aniela Dwóźdź, Janina Zdziebko, Stanisława Zdziebko, Dariusz Kugana, Marek Wójcikowski, Leon Wszałka, Jan Machniak)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 marca 2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa ulicy Słonecznej w Staszowie w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 5661/1*(5661/3, 5661/4), 919* (919/1, 919/2), 916/2* (916/3, 916/4), 934/7* (934/9, 934/8), 5661/2 w miejscowości Staszów, obręb 261207_4.0001 Staszów, jednostka 261207_4 Staszów.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości i ustalenia granicy gruntów zajetych pod drogę powiatową.
(Rybitwy, Ruszcza, Bogusław Wojdan, Artur Gawroński, Podmiot Nieustalony, Maria Sosin, Franciszek Słowik, Mieczysław Ścisłowski, Bogumiła Gałęza Majewska, Janina Idzik, Stanisław Pawełek, Halina Pawełek, Franciszka Kwiatkowska, Bogusława Witek, Kazimierz Bielat, Józefa Bielat, Maria Robak, Marian Przekota, Czesław Kurgan, Danuta Kurgan, Stanisław Wójcikowski, Józef Durma, Jilia Durma, Marian Tomasik, Zuzanna Kowenia, Anna Tłomak, Stanisław Mika, Ludwik Urbański, Jan Sikora, Irena Zdziebko, Zdzisław Bereza, Tadeusz Szarek, Józefa Zysk, Maria Kowalska, Stanisława Kowalczyk, Krzysztof Durma, Marcin Korczak, Anna Zaleśna, Anna Macias, Czesław Durma, Bogumiła Durma, Ryszard Moryto, Andrzej Kowynia, Stanisław Kowynia, Alfreda Mazur, Kazimierz Mazur, Józef Czertak, Irena Jędryka, Ryszard Godzwon, Zbiorcze zawiadomienie tabelaryczne)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości i ustalenia granicy gruntów zajetych pod drogę powiatową. (Zbiorcze zawiadomienie według tabelarycznego wykazu)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości i ustalenia granicy gruntów zajetych pod drogę powiatową. (Połaniec, Legawiec Roman, Legawiec Krystyna, Meszek Józef, Mazur Czesław, Mazur Helena, Mazur Czesław, Żak Kazimiera, Ćwikła Alicja, Dorodzińska Antonina, Golińczak Maria, Pietrzyk Teresa, Ptasińska Krystyna, Drogi Wojewódzkie, Witaszek Eugeniusz, Gromniak Władysława, Grzybowski Tadeusz, Grzybowska Helena, Głodo Henryk, Głodo Stanisława, Widanka Janina, Gromniak Władysława, Mazur Helena, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Bator Stanisław, Bator Władysława, Taras Halina, Taras Bronisław, Kąsek Julian, Kąsek Natalia, Wojewódzki Zarząd Inwestycji, Widanka Janina, Sołwicki Tadeusz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

      Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7 pokój nr 11 (parter), w terminie od 18 kwietnia do 10 maja 2018 r., zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Tursko Małe położonego w jednostce ewidencyjnej Połaniec - obszar wiejski.

Czytaj więcej: Zawiadomienie