Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o działalności lobbingowej za 2018 rok

Czytaj więcej: Informacja o działalności lobbingowej za 2018 rok

Informacja o działalności lobbingowej za 2017 rok

Czytaj więcej: Informacja o działalności lobbingowej za 2017 rok

Informacja o działalności lobbingowej za 2016 rok

Czytaj więcej: Informacja o działalności lobbingowej za 2016 rok

Zarządzenie Starosty Staszowskiego Nr 45/2015 z dnia 10 września 2015 roku

w sprawie sposobu postępowania w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Czytaj wiecej:

 

 

Informacja o działalności lobbingowej za 2015 rok

Informacja Starosty Staszowskiego o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu staszowskiego w 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Czytaj więcej: Informacja o działalności lobbingowej za 2015 rok