Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinków dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica   od km 0+000 do km 1+100

Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec  od km 17+056 do km 18+706

Zadanie nr 3
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0822T Słupiec – Tarnowce od km 10+070 do km 10+860.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec od km 0+850 do km 1+050

Zadanie nr 2
Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniemłoty – Niziny od km 1+780 do km 2+600

Zadanie nr 3
Remont  odcinka drogi powiatowej nr  0037T Szydłów – Pieczonogi od km 14+494 do km 15+573

Zadanie nr 4
Przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr  0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica na odcinku dł 460m.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1 .
Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica    od km 7+270 do km 8+670

Zadanie nr 2
Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca  od km  od km  4+188 do km 5+220 - II etap

Zadanie nr 3
Remont  odcinka drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi - Sulisławice km 4+565 do km 5+665

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice  od km 14+817 do km 15+812

Czytaj więcej: ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2019

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2019

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu