Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr: 530, 5589, 5590, 5591, 5592 położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert: 26.04.2018 godz. 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej

Termin składania ofert: 19.04.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 19.04.2018

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 05.04.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 05.04.2018
Informacja o wyborze oferty: 12.04.2018

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 5 zadaniach.

Termin składania ofert: 27.02.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.02.2018
Informacja o wyborze oferty: 19.03.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 04.04.2018

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”

Termin składania ofert: 29.01.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 29.01.2018
Informacja o wyborze oferty: 15.02.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 05.03.2018

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

Termin składania ofert: 19.12.2017 godz. 10:00
Wyjasnienie treści SIWZ: 13.12.2017
Informacja z otwarcia ofert: 19.12.2017
Informacja o wyborze oferty: 08.01.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 25.01.2018

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 06.11.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.11.2017
Informacja o wyborze oferty: 22.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 05.12.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie mapy z projektem podziału

Termin składania ofert: 02.10.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 02.10.2017
Informacja o wyborze oferty: 11.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 02.11.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tursko Małe gm. Połaniec powiat staszowski

Termin składania ofert: 21.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 21.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 04.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.10.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzenia mapy numerycznej na podstawie danych z operatu założenia ewidencji gruntów (szkice) wraz z wektoryzacją użytków gruntowych i klas gruntów realizowane w trzech zadaniach.

Termin składania ofert: 11.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 12.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 20.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 11.10.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2017 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW

Termin składania ofert: 06.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 25.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 12.10.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu