Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 08.06.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 08.06.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 19.06.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 23.06.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 23.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 23.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, realizowane w 2 zadaniach.

Termin składania ofert: 16.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 16.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 27.02.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.02.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 06.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 09.03.2017

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, (mapa do celów prawnych) realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 14.11.2016
Informacja o wyborze oferty: 24.12016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.12.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki 89/5 położonej w obrębie Trzcianka Wieś, gmina Osiek

Termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 31.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 20.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 20.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzenie mapy numerycznej na podstawie danych z operatu założenia ewidencji gruntów i budynków ( szkice ) wraz z wektoryzacją użytków gruntowych i klas gruntów realizowane w trzech zadaniach.

Termin składania ofert: 19.10.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 13.10.2016
Informacja z otwarcia ofert: 19.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa mającej na celu doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków z zapisami ksiąg wieczystych

Termin składania ofert: 13.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 13.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.11.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Staszowskiej Grupy Zakupowej

Termin składania ofert: 10.10.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 22.09.2016
Informacja-Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.09.2016r.: 29.09.2016
Zmiana treści SIWZ-zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 12.10.2016r. :29.09.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ: 30.09.2016
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2016r.: 01.10.2016
Informacja z otwarcia ofert: 12.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 21.11.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.12.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej

Termin składania ofert: 3.08.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 28.07.2016
Informacja o wyborze oferty: 17.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.08.2016

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu