Dostawa środków ochrony indywidualnej i drobnego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 27.10.2020r. godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dn. 21.10.2020r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 1

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 2

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 3

Zał. nr 5 - Zad.2 - wymagane parametry

Zał. nr 5 - Zad.3 - wymagane parametry

Odpowiedź na pytania z dn. 23.10.2020 roku

Informacja z otwarcia ofert  dn. 27.10.2020r.

Dostawa testów kasetkowych na obecność antygenu SARS-COV-2 la potrzeb podmiotu leczniczego SPZZOZ w Staszowie w ramach projektu pn.: Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim".

Termin składania ofert: 26.10.2020r. godz. 10.00

Zapytanie cenowe z dn. 20.10.2020r.

Zał. nr 1 -  Projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Odpowiedź na pytania z dnia 22.10.2020r.

Odpowiedź na pytania z dnia 23.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.10.2020r.

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: "Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii covid-19 w powiecie staszowskim" realizowane w 5 zadaniach

Zapytanie cenowe z dn. 14.10.2020r.

Zał. nr 1 Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.1

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.2

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.3

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.4

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.5

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.10.2020r.

Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowany w 2 zadaniach

Termin składania ofert: 21.10.2020 godz.10.00

Informacja z otwarcia ofert: 21.10.2020

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach

Termin składania ofert: 15.10.2020 godz.10.00

Informacja z otwarcia ofert: 15.10.2020

na wybór realizatora: „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROFILAKTYKI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STASZOWSKIEGO W WIEKU 65+ W ROKU 2020” w ramach projektu pn. Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Staszowie.
Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) - zwanym dalej Realizatorem.
Termin realizacji programu zdrowotnego: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 10.00

Staszów: „Wykonanie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego realizowanego w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

„Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert 10.09.2020 godz.10.00

Termin składania ofert 15.09.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.09.2020r.

Odpowiedź na pytanie i zmiana do zapytania cenowego z dnia 08.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.09.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 01.10.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 01.10.2020r. - Zadanie Nr 1,2,5

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 15.10.2020r. - Zadanie Nr 4

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 23.10.2020r.

„Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert 18.08.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dn. 17.08.2020

Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 21.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.08.2020

Informacja o o udzieleniu zamówienia  07.09.2020

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 20.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dn. 14.07.2020

Odpowiedź na pytanie z dn. 15.07.2020

Odpowiedź na pytania z dn. 16.07.2020

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.07.2020

Sprostowanie z dn. 28.07.2020 do informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 2 z dn. 05.08.2020

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 1 z dn. 10.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 11,12,17 z dn. 10.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 5,6,7 z dn. 18.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 9 z dn. 20.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 26.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia UE

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 06.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytania 01.07.2020

Odpowiedź na pytania 01.07.2020 II

Odpowiedź na pytania 02.07.2020

Informacja z otwarcia ofert 07.07.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 10.07.2020

Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2020-2023

Termin składania ofert 6.07.2020 godz.10.30

Informacja z otwarcia ofert 06.07.2020

Informacja o wyborze oferty 08.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.07.2020

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert 10.06.2020 godz.10.30

Odpowiedzi na pytania 05.06.2020

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020

Informacja o wyborze oferty 30.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.07.2020

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 29.05.2020 godz.10.00

Zmiana zapytania cenowego 28.05.2020

Odpowiedź do zapytania cenowego 29.05.2020

Termin składania ofert 01.06.2020 godz.10.00

Informacja z otwarcia ofert 01.06.2020

Informacja o wyborze oferty 03.06.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 04.06.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 17.06.2020

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert 09.06.2020 godz. 10.30

Informacja z otwarcia ofert 09.06.2020

Informacja o wyborze oferty 29.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.07.2020

„Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych na podstawie przepisów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” na terenie Powiatu Staszowskiego”

Termin składania ofert 03.06.2020 godz. 10.00
Wyjaśnienie treści SIWZ 27.05.2020
Informacja z otwarcia ofert 03.06.2020
Informacja o wyborze oferty 16.06.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.06.2020

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/815

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert: 26.03.2020 godz. 11:00
Odpowiedzi na pytania do SIWZ: 23.03.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania: 27.03.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.03.2020

Uwaga!
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalne załączniki zał. nr 3, zał. nr 5, zał. nr 6 zał. nr 7: 19.03.2020

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach

Termin składania ofert: 24.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 14.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 09.12.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 17.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 07.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.12.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 10.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 31.10.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.11.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 25.09.2019 godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania: 26.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 26.09.2019

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gacki gm. Szydłów; powiat staszowski; województwo świętokrzyskie

Termin składania ofert: 05.09.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2019
Informacja o wyborze oferty: 18.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.10.2019

Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji niezbędnego do aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2012 roku w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (5 PROW) dla działki numer 191/9 położonej w obrębie Mostki, gmina Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 28.05.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 29.05.2019
Informacja o wyborze oferty: 13.06.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.06.2019

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 2 zadaniach.

Termin składania ofert: 27.03.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 28.03.2019
Informacja o wyborze oferty: 16.04.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 30.04.2019

Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 665/1 i 511/2 położonych w obrębie Korytnica, gm. Szydłów.

Termin składania ofert: 28.02.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 28.02.2019
Informacja o wyborze oferty: 07.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 15.03.2019

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim

Termin składania ofert: 21.01.2019 godz. 11:00
Informacja z otwarcia ofert: 22.01.2019
Informacja o wyborze oferty: 11.02.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.02.2019

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 435/3 (dawny numer 438/1) i 438/2 położonych w obrębie Koniemłoty

Termin składania ofert: 17.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2018
Informacja o wyborze oferty: 25.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.11.2018

Wykonanie projektu podziału działek

Termin składania ofert: 11.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.10.2018
Informacja o wyborze oferty: 17.10.2018
Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia: 06.11.2018