Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Nieodpłatna pomoc prawna

 

INFORMACJA

 

NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM

 

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. 2015 r. poz.1255)

 Czytaj więcej

Informacja

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, KTÓREJ ZOSTANIE POWIERZONA REALIZACJA ZADANIA DOT. PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Ogłoszenie

ZARZĄD POWIATU W STASZOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO W 2017 ROKU