Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny  od km 0+000 do km 1+260

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont  odcinków drogi powiatowej nr  0784T Wólka  Żabna - Podmaleniec  od km 0+000 do km 0+300 oraz  od km 2+363 do km 4+131

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice  od km 1+141 do km 1+841

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km  2+165.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2017