Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2018 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wynajem jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 .

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 5+220 do km 6+720

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny  od km 0+000 do km 1+260

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont  odcinków drogi powiatowej nr  0784T Wólka  Żabna - Podmaleniec  od km 0+000 do km 0+300 oraz  od km 2+363 do km 4+131

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu