Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2020 roku

Sprawozdania finansowe łączne za 2019 rok

Sprawozdania finansowe jednostkowe za 2019 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2019 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2019 roku

Sprawozdania finansowe łączne za 2018 rok.

Sprawozdania finansowe jednostkowe za 2018 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Sprawozdanie za 2018 rok