z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu.

z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2024 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.

z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 rok

z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2024-2026

z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2024 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie.