z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Rytwianach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1415/1 o pow. 21,3700ha.

z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie staszowskim w 2024 roku.

z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok.

z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji do oceny prac zgłoszonych do Konkursu pn.„Powiat Staszowski-25 lat istnienia” z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia powiatu staszowskiego

z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2024-2026r.

z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Oleśnica obręb Sufczyce, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 38 o pow. 0,1700 ha.

z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Szydłowie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1167/1 o pow. 1,8900 ha.

z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Beszowej, gm. Łubnice.

z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sad Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu oraz przyjęcia regulaminu przetargu.