z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275ha.

z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2020 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

 z dnia 8 lipca w sprawie ustalenia zasad udostępnienia i pobierania opłat za nieruchomości stanowiące własność Skarbu państwa ( poza pasem drogowym), na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi

z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale administracji architektoniczno-budowlanej

z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu staszowskiego