z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa połozonych na terenie gminy Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie kontynuacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Staszowie w ramach podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-coV-2

z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020 r.

z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2020 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Staszowie w ramach podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-coV-2

z dnia 23 października 2020 roku w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu staszowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

z dnia 23 października 2020 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomościami Skarbu Państwa, położonej w obrębie Niekurza, gmina Osiek