z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym na okres 99 lat oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty

z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia Specjalisty ds. organizacji projektu pn. Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria

z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia menedżera projektu pn. „ Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria”

z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujacych gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Starostwie Powiatowym w Staszowie w 2020 roku

 

 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia Partnera Projektu