Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Władysława w Szydłowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 Uchwała nr LXII/81/23