Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała nr LXII/80/23