Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała nr LXII/82/23