OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28 - 200 Staszów /Zespół Szkół im. Oddziału  Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: ENERGETYKA"(dalej: projekt) — który ma zostać zrealizowany w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki," jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie."

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28 - 200 Staszów /Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: SPAWALNICTWO"(dalej: projekt) — który ma zostać zrealizowany w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki," jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie."

Ogłoszenie

o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie uchwały Nr 5/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 133/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Staszowie przedłużył termin składania wniosków do dnia 20.01.2023 r. do godz. 15.30.