Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023r.,  poz. 571)

           Starosta Staszowski informuje, że w dniu 06.09.2023r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego ,  złożona przez  Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej,  KRS 0000709055,  adres siedziby:  
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn.  „Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze  w dniu 07 października 2023 roku”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20230907_oferta_Amazonki_Staszow.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego2023-09-07 14:41
Download this file (20230907_ogłoszenie o zgłaszaniu_uwag.docx)Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag2023-09-07 14:41