Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz.U. z 2023r.,  poz. 571)

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.07.2023r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego ,  złożona przez Połaniecki Klub „Amazonki”, nr KRS 0000745553, adres siedziby: ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja 3-dniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej  dla członkiń stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki” oraz ich opiekunów”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20230731_Oferta_realizacji_zadania_publicznego_Polaniecki_Klub_Amazonki.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego2023-07-31 14:19
Download this file (20230731_Ogloszenie_o_zglaszaniu_uwag.docx)Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag2023-07-31 14:22