Starosta Staszowski informuje, że w dniu 29.09.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28–200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Udział w World  Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION” w Libercu w Czechach.

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – w  zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (2023104_Ogłoszenie_Oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego2023-10-04 14:25
Download this file (20231004_Uproszczona oferta.pdf)20231004_Uproszczona oferta.pdf2023-10-04 14:25