Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 100/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego, usytuowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie

UCHWAŁA NR 99/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR 98/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

UCHWAŁA NR 97/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych

UCHWAŁA NR 96/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie”

UCHWAŁA NR 95/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

UCHWAŁA NR 94/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

UCHWAŁA NR 93/18

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

UCHWAŁA NR 92/18

z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

UCHWAŁA NR 91/18

z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dot. realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.