z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 28 marca 2023 w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia likwidowanej jednostki

z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2022 rok

z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi narad koordynacyjnych w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia Partnera Projektu

z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia Partnera Projektu

z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023r.