z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 2920/8 o pow. 0,0090 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00046113/5, powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu

z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie powoływania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa położonych w powiecie staszowskim, woj. świętokrzyskie

z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych