z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wykonania zabiegów ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Staszowskiego.

z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie: „Przebudowy remontu oraz docieplenia budynku biurowo-administracyjnego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 listopada w Staszowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego w zakresie: „Przebudowy remontu oraz docieplenia budynku biurowo-administracyjnego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 listopada w Staszowie” realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.