Starosta Staszowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości. Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 7 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20210115_Ogloszenie_przetarg.docx)Ogłoszenie o przetargu2021-01-15 16:45
Download this file (20210303_INFORMACJA_O_WYNIKU_PRZETARGU.pdf)Informacja o wyniku przetargu2021-03-03 09:20