GN-III.6840.7.2021                                                                                                                                                          Staszów dnia, 2022.12.14

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Staszowie, oznaczoną numerem działki 2920/10 o pow. 0,0143 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/000041231/3.

GN-III.6840.2.2022                                                                                                                                                          Staszów, dn.2022.12.14

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 6073 o pow. 0,1012 ha, objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/000044590/8.

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Staszowie na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Wiązownicy Dużej gm. Staszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1206/2 o powierzchni 0,0677 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr KI1A/00034452/6.

Zarząd Powiatu w Staszowie działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, ust. 4 i ust. 7, § 8 ust. 1 i ust. 2, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 )

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Wiązownicy Dużej gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1206/2 o powierzchni 0,0677 ha.

Starosta Staszowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Oleśnica, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

 • obręb Podlesie, ozn. numerem działki 15 o pow. 0,0500 ha,
 • obręb Brody, ozn. numerem działki 249/1 o pow. 0,4000 ha,
 • obręb Wojnów, ozn. numerem działki 297 o pow. 0,1800 ha,
 • obręb Strzelce, ozn. numerem działki 517/2 o pow. 0,1100 ha,
 • obręb Brody, ozn. numerem działki 332/1 o pow. 0,0700 ha,
 • obręb Sufczyce, ozn. numerem działki 500/3 o pow. 0,0700 ha.

Starosta Staszowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości. Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 7 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

STAROSTA STASZOWSKI

             działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

odwołuje

             przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Moszyny, gmina Bogoria powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 301/2 o pow. 0,3100 ha wyznaczony na dzień 14 stycznia 2021 roku o godz. 12:40.

Starosta Staszowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Niekurza, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 93 o pow. 0,3000 ha.

Starosta Staszowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

 • obręb Grzybów, ozn. numerem działki 479/1 o pow. 0,3000 ha,
 • obręb Grzybów, ozn. numerem działki 479/2 o pow. 0,5600 ha,
 • obręb Podlesie, ozn. numerem działki 163 o pow. 0,2100 ha,
 • obręb Podlesie, ozn. numerem działki 182 o pow. 0,2900 ha,
 • obręb Witowice, ozn. numerem działki 850/1 o pow. 0,3000 ha,
 • obręb Kolonia Bogoria, ozn. numerem działki 50/3 o pow. 0,3600 ha,
 • obręb Moszyny, ozn. numerem działki 301/2 o pow. 0,3100 ha,
 • obręb Malkowice, ozn. numerem działki 209 o pow. 2,4900 ha.

Ogłoszenie o odwołaniu drugiego przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa

Ogłoszenie o drugim  przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości. Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 7 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00036336/1

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 cześci w nieruchomości położonej na terenie maista Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą K11A/00036336/1

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00036336/1

Starosta Staszowski ogłasza, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Osówka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 11/3 o pow. 0,1000ha

Przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Informujemy o unieważnieniu postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Łubnice, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Wilkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 346/2 o pow. 0,0200ha.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Łubnice, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Beszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 387/1 o pow. 0,0300 ha, 387/2 o pow. 0,3000 ha.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Kolonia Pęcławice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 114/2 o pow. 0,0500 ha.

Przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej                     

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Kolonia Pęcławice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 114/2 o pow. 0,0500 ha

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  położonej na terenie gminy Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Moszyny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 120/2 o pow. 0,1300 ha, 213 o pow. 0,2600 ha i 214 o pow 0,2900 ha.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Powiatu Staszowskiego samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 84 w Staszowie przy ul. 11 Listopada.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha