Dostawa testów kasetkowych na obecność antygenu SARS-COV-2 - w ilości 1000szt. dla potrzeb podmiotu leczniczego - SPZZOZ w Staszowie w ramach projektu pn.: "Zwalczanie i przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim"

Termin składania ofert: 05.11.2020r. godz. 10.00

Zapytanie cenowe z da. 29.10.2020r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

 Zał. nr 2 - Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Odpowiedzi z dn. 02.11.2020r. na pytania Wykonawców z dn.30.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 03.12.2020r.