Usługa ubezpieczenia Powiatu Staszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/postepowania-dla-sektora-samorzadowego/swz-nr-105-2021-staszowusluga-ubezpieczenia-powiatu-staszowskiego-wraz-z-jednostkami-organizacyjnymi/

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę rękawic ochronnych nitrylowych w ilości 7 300 szt. w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Informacja o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia z dn.31.12.2020r.

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach kosztów pośrednich projektu pn.: „Zwalczanie
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”
realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: do 22.12.2020r. do godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 22.12.2020r. godz. 14:30

Zapytanie cenowe z dn. 17.12.2020r. KOSZTY POŚREDNIE

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.2

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.3

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dn. 21.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.12.2020r.

Informacja o wyborze ofert z dn. 23.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 29.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.

 

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: do 23.12.2020r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 23.12.2020r. godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dn. 17.12.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.2

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dn. 21.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 24.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej  - rękawic ochronnych nitrylowych w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19
w powiecie staszowskim”.

Termin składania ofert do 04.12.2020r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert 04.12.2020r.  godz. 10:00.

Zapytanie cenowe z dn. 30.11.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 14.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” 

Termin składania ofert: do 04.12.2020r. do godziny 09:00

07.12.2020 godz.9.00

Zapytanie cenowe z dnia 30.11.2020r.

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Projekt umowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz ofertowy

Zmiana zapytania cenowego: 03.12.2020

Zał. nr 4 - Formularz ofertowy po zmianach

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: do 26.11.2020r. do godziny 9:00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2020r. godzina 10:00

Zapytanie cenowe z dnia 20.11.2020r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty - ZAD. 1

Zał. nr 4 - Formularz oferty - ZAD. 2

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2020r.

Odpowiedź na 2 pytania z dnia 25.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 03.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 30.12.2020r.

 

 

Dostawa urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury ciała w ilości 9 szt. w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert: do 13.11.2020r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2020r. godz. 10:30

Zapytanie cenowe z dn.06.11.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 - formularz ofertowy

Zał. nr 5 - wymagane parametry

Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.11.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 19.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 03.12.2020r.

Wykonanie projektów podziału działek położonych w obrębie Łęg, gmina Połaniec

Termin składania ofert: 12.11.2020r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert: 12.11.2020

Informacja o wyborze ofert:y 13.11.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 17.12.2020r.

Dostawa środków ochrony indywidualnej i drobnego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: 06.11.2020r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.11.2020r. do godz. 11:00

Zapytanie cenowe z dn. 30.10.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie

Zał. nr 4 - formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 - formularz oferty ZAD.2

Zał. nr 5 - Wymagane parametry ZAD.2

Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.11.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 13.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 03.12.2020r.

Dostawa testów kasetkowych na obecność antygenu SARS-COV-2 - w ilości 1000szt. dla potrzeb podmiotu leczniczego - SPZZOZ w Staszowie w ramach projektu pn.: "Zwalczanie i przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim"

Termin składania ofert: 05.11.2020r. godz. 10.00

Zapytanie cenowe z da. 29.10.2020r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

 Zał. nr 2 - Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Odpowiedzi z dn. 02.11.2020r. na pytania Wykonawców z dn.30.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 03.12.2020r.

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej i drobnego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 27.10.2020r. godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dn. 21.10.2020r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 1

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 2

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 3

Zał. nr 5 - Zad.2 - wymagane parametry

Zał. nr 5 - Zad.3 - wymagane parametry

Odpowiedź na pytania z dn. 23.10.2020 roku

Informacja z otwarcia ofert  dn. 27.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn.30.10.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn.30.10.2020r.

 

 

Dostawa testów kasetkowych na obecność antygenu SARS-COV-2 la potrzeb podmiotu leczniczego SPZZOZ w Staszowie w ramach projektu pn.: Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim".

Termin składania ofert: 26.10.2020r. godz. 10.00

Zapytanie cenowe z dn. 20.10.2020r.

Zał. nr 1 -  Projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Odpowiedź na pytania z dnia 22.10.2020r.

Odpowiedź na pytania z dnia 23.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 28.10.2020r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.11.2020r.

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: "Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii covid-19 w powiecie staszowskim" realizowane w 5 zadaniach

Zapytanie cenowe z dn. 14.10.2020r.

Zał. nr 1 Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.1

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.2

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.3

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.4

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.5

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 05.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 16.11.2020r.

Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowany w 2 zadaniach

Termin składania ofert: 21.10.2020 godz.10.00

Informacja z otwarcia ofert: 21.10.2020

Informacja o wyborze oferty 02.11.2020

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach

Termin składania ofert: 15.10.2020 godz.10.00

Informacja z otwarcia ofert: 15.10.2020

Informacja o wyborze oferty: 02.11.2020

na wybór realizatora: „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROFILAKTYKI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STASZOWSKIEGO W WIEKU 65+ W ROKU 2020” w ramach projektu pn. Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Staszowie.
Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) - zwanym dalej Realizatorem.
Termin realizacji programu zdrowotnego: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 10.00

Staszów: „Wykonanie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego realizowanego w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

„Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert 10.09.2020 godz.10.00

Termin składania ofert 15.09.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.09.2020r.

Odpowiedź na pytanie i zmiana do zapytania cenowego z dnia 08.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.09.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 01.10.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 01.10.2020r. - Zadanie Nr 1,2,5

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 15.10.2020r. - Zadanie Nr 4

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 23.10.2020r.

„Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert 18.08.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dn. 17.08.2020

Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 21.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.08.2020

Informacja o o udzieleniu zamówienia  07.09.2020

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 20.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dn. 14.07.2020

Odpowiedź na pytanie z dn. 15.07.2020

Odpowiedź na pytania z dn. 16.07.2020

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.07.2020

Sprostowanie z dn. 28.07.2020 do informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 2 z dn. 05.08.2020

Informacja o wyborze oferty PAKIET NR 1 z dn. 10.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 11,12,17 z dn. 10.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 5,6,7 z dn. 18.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania PAKIET NR 1 poz. 9 z dn. 20.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 26.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia UE

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 06.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytania 01.07.2020

Odpowiedź na pytania 01.07.2020 II

Odpowiedź na pytania 02.07.2020

Informacja z otwarcia ofert 07.07.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 10.07.2020

Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2020-2023

Termin składania ofert 6.07.2020 godz.10.30

Informacja z otwarcia ofert 06.07.2020

Informacja o wyborze oferty 08.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.07.2020

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert 10.06.2020 godz.10.30

Odpowiedzi na pytania 05.06.2020

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020

Informacja o wyborze oferty 30.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.07.2020

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 29.05.2020 godz.10.00

Zmiana zapytania cenowego 28.05.2020

Odpowiedź do zapytania cenowego 29.05.2020

Termin składania ofert 01.06.2020 godz.10.00

Informacja z otwarcia ofert 01.06.2020

Informacja o wyborze oferty 03.06.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 04.06.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 17.06.2020

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert 09.06.2020 godz. 10.30

Informacja z otwarcia ofert 09.06.2020

Informacja o wyborze oferty 29.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.07.2020

„Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych na podstawie przepisów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” na terenie Powiatu Staszowskiego”

Termin składania ofert 03.06.2020 godz. 10.00
Wyjaśnienie treści SIWZ 27.05.2020
Informacja z otwarcia ofert 03.06.2020
Informacja o wyborze oferty 16.06.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.06.2020

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/815

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert: 26.03.2020 godz. 11:00
Odpowiedzi na pytania do SIWZ: 23.03.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania: 27.03.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.03.2020

Uwaga!
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalne załączniki zał. nr 3, zał. nr 5, zał. nr 6 zał. nr 7: 19.03.2020

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach

Termin składania ofert: 24.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 14.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 09.12.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 17.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 07.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.12.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 10.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 31.10.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.11.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 25.09.2019 godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania: 26.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 26.09.2019

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gacki gm. Szydłów; powiat staszowski; województwo świętokrzyskie

Termin składania ofert: 05.09.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2019
Informacja o wyborze oferty: 18.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.10.2019