Dostawa środków ochrony indywidualnej i drobnego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: 06.11.2020r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.11.2020r. do godz. 11:00

Zapytanie cenowe z dn. 30.10.2020r.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie

Zał. nr 4 - formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 - formularz oferty ZAD.2

Zał. nr 5 - Wymagane parametry ZAD.2

Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.11.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 13.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 03.12.2020r.